Autorská práva

Tato webová stránka a její obsah jsou chráněny autorským právem  Simply Coffee s.r.o. - © simplycoffee.cz 2019. Všechna práva vyhrazena.

Jakákoli redistribuce nebo reprodukce části nebo celého obsahu v jakékoli formě je zakázána jinak než v následujících případech:

  • můžete tisknout nebo stahovat na místní výpisy z pevného disku pouze pro osobní a nekomerční účely
  • můžete kopírovat obsah jednotlivým třetím stranám za účelem jejich osobního použití, ale pouze v případě, že tuto webovou stránku uznáváte jako zdroj materiálu

Nesmíte, s výjimkou našeho výslovného písemného souhlasu, šířit nebo komerčně využívat obsah. Nesmíte je ani přenášet ani ukládat na jiné webové stránky nebo jiné formy elektronického vyhledávacího systému.